ICRSE conferência

Entre os dias 4 e 6 de junho de 2015 SWAI participou de uma conferência envolvendo trabalhadores do sexo e suportes de 8 países europeus. O evento organizado pelo ICRSE foi realizado para marcar o 40º aniversário dos protestos de Lyon onde profissionais do sexo ocuparam a Église Saint Nizier para exigir seus direitos e […]

Read More

Conferencia ICRSE

Entre el 4 y el 6 de junio de 2015 SWAI participó en una conferencia con profesionales del sexo y soportes de 8 países europeos. El evento organizado por el ICRSE se celebró para conmemorar el 40 aniversario de las protestas de Lyon donde los trabajadores del sexo ocupaban la Église Saint Nizier para exigir […]

Read More

ICRSE konferencia

Között a 4. és 2015. június 6. SWAI részt vett egy konferencián, szexmunkások és 8 európai ország támogatja. A rendezvény szervezésében a ICRSE tartották, a Lyon tiltakozások 40th évfordulójára ahol prostituáltakat elfoglalt Église Saint-Nizier jogaik és rendőrségi zaklatás formájában vége. Az esemény, mint a kezdete a modern európai szex mozgalom most jellemzi minden évben nemzetközi […]

Read More

ICRSE konference

Mezi 4. a 6. června 2015 SWAI zúčastnila konference prostitutek a podporuje z 8 evropských zemí. Akce pořádané ICRSE se konalo k 40 výročí protestů Lyon kde prostitutky obsadil Nizier Église Saint, aby se domáhat svých práv a skoncovat s policejní šikanou. Událost, vnímána jako začátek moderní Evropská sex pracovník hnutí je nyní označen každý […]

Read More

ICRSE 会议

SWAI 4 至 2015 年 6 月 6 日参加了会议,与会者包括性工作者和来自 8 个欧洲国家的支持。由 ICRSE 主办的事件举行 40 周年纪念活动的里昂抗议性工作者被占领 Église 圣 Nizier 要求他们的权利,最终警察的骚扰。这一事件,被视为现代欧洲性工作者运动的开始现在标识每年由国际性别的工人一天庆祝在 6 月 2 日。 今年再次性工作者聚集在法国的大街上到需求权利和公平 * 我们希望完全合法化 * 我们的客户的没有犯罪倾向 * 劳工权利作为给定与其他工人 * 权利在一个安全的环境中工作 * 结束警察的骚扰 * 对给予充分的机构,可为自己说话 40 年以来里昂抗议性工作者有变得更有条理,形成群体、集体和工会。尽管这然而我们仍然面临太多的歧视、羞辱和缺乏支持。 在爱尔兰和法国的性工作者面对其嫖娼-已被证明带来耻辱和增加暴力的法律的法律。 在荷兰和德国的性工作者面对压制性立法和过度监管。在阿姆斯特丹 100s年的性工作者和他们的支持者已经走上街头抗议关闭 windows 在红灯区反对工人的意愿和剥夺了他们的安全的工作场所。 也在德国新法律计划引入强制性的健康检查,不利于联合国艾滋病建议的东西。 在挪威性别工人根据贴切命名的"操作无家可归",由警方踢出了自己的家园。他们也面临着更多的暴力,包括来自欧洲经济区的移民性工作者面临强迫驱逐出境。SWAI 自豪地与我们在巴黎的同事们站在一起, 用一个声音说话: 我们希望结束耻辱, 结束刑事, 并尊重我们的人权和劳工权利。

Read More

May Day

May Day is celebrated around Europe as International Workers Day. A day were we traditionally celebrate workers and demand fair treatment and rights from our employers and governments. This year for the first time SWAI took part in the May Day march in Dublin. We walked shoulder to shoulder with other workers, celebrating our profession […]

Read More

Mai zi

May Day este sărbătorită Europa ca Ziua internaţională a lucrătorilor. O zi au fost sărbătorim tradiţional lucrătorilor şi cerere un tratament echitabil şi drepturile de angajatori şi guvernele noastre. În acest an pentru prima dată SWAI a luat parte la marşul mai ziua în Dublin. Am mers umăr la umăr cu alţi lucrători, sărbătoreşte profesia […]

Read More

Dia de maio

Dia de maio é comemorado em toda a Europa como dia internacional de trabalhadores. Um dia foram tradicionalmente celebramos os trabalhadores e tratamento justo de demanda e os direitos de nossos empregadores e governos. Este ano pela primeira vez SWAI participou da marcha do dia de maio em Dublin. Caminhamos ombro a ombro com outros […]

Read More

Día de mayo

Día de mayo se celebra en Europa como día internacional de los trabajadores. Un día fueron tradicionalmente celebramos trabajadores y demanda un trato justo y los derechos de los empleadores y los gobiernos. Este año por primera vez SWAI participó en la marcha del día de mayo en Dublín. Caminamos hombro con hombro con otros […]

Read More

Majális

Május elsejei nemzetközi dolgozók nap ünnepeljük Európa-szerte. Egy nap volt, hagyományosan ünnepeljük a munkavállalók és a kereslet a tisztességes bánásmód és a jogok, a munkáltatók és a kormányok. Ebben az évben először SWAI vett részt a május elsejei felvonulás, Dublinban. Sétáltunk a váll a váll többi munkással, ünnepli a szakmánk, és kér a jogainkat. A […]

Read More

První máj

Května den se slaví po celé Evropě jako mezinárodní den pracujících. Jeden den byly tradičně slavíme, pracovníků a poptávka spravedlivé zacházení a práva od našich zaměstnavatelů a vlády. Letos poprvé SWAI zúčastnila března May Day v Dublinu. Šli jsme bok po boku s ostatními pracovníky, slaví naše profese a žádá o našich práv. Prvomájové oslavy […]

Read More

五一国际劳动节

五月天是在欧洲各地庆祝国际工人日子。 一天是我们传统上庆祝工人和要求公平待遇和从我们的雇主和政府的权利。 今年第一次 SWAI 参加了五一劳动节游行在都柏林。 我们并肩走路与其他工人,庆祝我们的职业,并为我们的权利要求。 在爱尔兰和其他地方的五一国际劳动节庆祝活动都是一般的带领下在政治上左的倾斜团体和工会。这些群体传统上争取工人和特别易受伤害的工人处于危险的剥削劳工权益。 然而还有一组工人工会特别是让下来在爱尔兰-性工作者。 爱尔兰的工会运动是 TORL 的早期成员。从电工到护士的各个工会所有反对性工作者的权利。 的确爱尔兰 (爱尔兰工会代表大会) 提交一份文件,法官说卖淫事务处谘询 "卖淫不能被视为工作" 这一行与爱尔兰否认 100 的性工作者,组织并有相同的权利和利益为赢取和欣赏的其他工人的权利。 爱尔兰和爱尔兰工会的这一立场性工作上也有违其他国家和国际工会的政策立场。 事实上爱尔兰的一个成员在 1998 年发表一份报告,国际劳工组织称为"性别部门: 经济和社会基础的卖淫在东南亚洲" 它指出: "对于那些成人个人自由选择从事性工作的人,政策的关注应重点改善他们的工作条件和社会保护,并确保他们有权同样的劳动权利和其他工人的福利。" 在不同的国家性别工人团体已组织成或加入工会。 在 2002年红丝线荷兰娼妓的权利组形成一个联盟和成为 FNV 联盟,成员 在新西兰团结联盟开始,以便使它们能够像所有其他工人需求权利在 2004 年举办性工作者。 今天在新西兰性工作者有充分就业权利和被保护免受歧视和工作场所的骚扰。 我们在爱尔兰要求工会和左边站起来为性工作者,为保护尊严的权利和尊重的支持者。 同样的权利运动已争取并获得了其他的工人。

Read More

Realising Sex Workers Rights

On February 4 SWAI launched it’s long awaited paper “Realising Sex Workers Rights” to a packed out room in Buswells Hotel. The document is a collaborate project involving SWAI. sex workers, academics, legal experts and health care providers. It aims to bring forward the debate on sex work in Ireland and to address human rights, […]

Read More

Derechos de los trabajadores de realizar sexo

4 de febrero SWAI lanzado es esperado papel "realizando sexo derechos de los trabajadores" a una sala llena a Buswells Hotel. El documento es un proyecto de colaboración con SWAI. los trabajadores del sexo, académicos, juristas y médicos. Su objetivo es presentar el debate sobre trabajo sexual en Irlanda y a los derechos humanos de […]

Read More

FELISMERVE a szex dolgozók jogait

Február 4-én indított SWAI az régóta várt könyv "megvalósítása szex dolgozók jogait" Buswells Hotel csomagolt ki szobát. A dokumentum SWAI együttműködés projektje. szexiparban dolgozók, oktatók, jogászok és egészségügyi szolgáltatók. Célja, hogy terjesszen elő a vita a szex munka Írországban és cím emberi jogok, a szexiparban dolgozók védelméről, és keresni az ártalomcsökkentés és a társadalmi igazságosság […]

Read More

Uskutečňování práva pracujících Sex

Dne 4.února SWAI zahájila je dlouho očekávaná kniha "realizace Sex práva pracujících" balené z místnosti v Buswells Hotel. Dokument je společný projekt zahrnující SWAI. prostitutky, akademici, právních expertů a poskytovatelů zdravotní péče. Jejím cílem je, aby diskuse na sex práci v Irsku a k projednávání lidských práv, ochrana prostitutek a usilovat o přístup založený na […]

Read More