Sociální péče a bydlení

Sociální péče V Irsku je zodpovědný za poskytování sociální péče a pomoc lidem prostřednictvím místních sociálních úřadů nebo Intreo kanceláře ministerstva sociální ochrany. Číslo PPS přidělení, středisek jsou odpovědné za vydávání PPS nebo čísla sociálního pojištění,...