Průlomový právní názor najde vládní návrh zákona, "pravděpodobně jednat o porušení lidských práv sexuálních pracovníků a pracovnic"

Dnes 4. října SWAI (Sex pracovníků Aliance Irsko) vydali stěžejní právní stanovisko Senior poradce Michael Lynn B.L. v části 4 zákona trestního práva (sexuální trestné činy), 2015, která se zabývá sex fungovat. Návrh zákona je naplánován na debatu v parlamentem tento týden.

Kate McGrew, koordinátor SWAI, řekl: "Tato právní posudek objasňuje, část 4 zákona trestního práva (sexuální trestné činy) není dekriminalizoval prostitutek. Stanovisko uvádí, jak opatření v návrhu zákona bude vlastně nutit lidi pracovat samostatně ve více izolovaných oblastech, aby se vyhnul zatčení a zvýší riziko zneužívání a násilí. Stanovisko rovněž upozorňuje na vliv tento zákon sex zdraví a přístup ke spravedlnosti, zejména působí jako překážka pro zapojení s Gardaí."

Před startem právní názor v Dublinu, Catherine Murphy, politický poradce, Amnesty International, řekl: "Amnesty International strávil 3 roky zkoumá dopad zákonů uvedené v tomto návrhu zákona. Zjistili jsme, že opatření podobná opatřením navrženým Irská vláda se ukazuje jako neefektivní a nebezpečné pro sexuální pracovníky/pracovnice v jiných zemích. Naše nálezy v Norsku jsou zvláště důležité pro Irsko. Spíše než prostitutky bezpečnější prostitutky i nadále být trestnými činy a potrestáni za severské Model a to jim zabránila v budou moci požádat o ochranu před policií a zvyšuje riziko poškození".

KONČÍ

Poznámky k Editor

Právní názor: https://drive.google.com/open?id=0B0ecd2GFN_nzeDhmZG11bWZfSGc

K dispozici pro rozhovor:
Catherine Murphy, politický poradce, Amnesty International
PH: 085 814 8986
PH: 087 7677148

Shrnutí závěrů právní názor
· Stanovisko najde část 4 Bill "pravděpodobně jednat o porušení lidských práv sexuálních pracovníků a pracovnic".

· Prostitutky práci venku nebo společně uvnitř pro bezpečnost není povoleno podle zákona.

· Neexistuje žádné konkrétní důkazy ze Švédska či Norska, že kriminalizace nákupu sexuálních služeb snižuje poptávku po prostituci.