Info for Sex Workers

Zákon a vaše práva

Prostituce v Irsku -ZNEJTE SVÁ PRÁVA    

Legální:- pracovat o samotě v interiéru/na veřejném místě                       

Nelegální:- pracovat ve dvojici/skupinách,                                                             

              – propagovat,najímat ochranku,management,nebodopravu,

      – žít z výdělku jiné osoby, jejíž příjmy plynou z poskytování  sexuálních služeb (včetně pronájmu místnosti/bytu pracovníkovi),

              – platit za sexuální služby.     

Jak jednat s Gardou

zachovejte klid, buďte zdvořilí, mluvte jasně a přesvědčivě

Vstup na pracoviště a jeho prohlídka

Pokud členové Gardy v uniformě zaklepou na dveře:

 • Poproste, aby vám ukázali svůj odznak a prokázali jím, že patří k policii. Například skrz kukátko nebo řetízkem zabezpečené dveře.

V případě, že otevřete dveře:

 • Informujte se, čeho se jejich návštěva týká.  Poproste, aby vám ukázali odznak a povolení k prohlídce, zapište si jejich jména.

Pokud nemají povolení:

 • Členové Gardy nemohou vstoupit dovnitř a prohledat vaše pracoviště, aniž byste je pozvali dovnitř, a to ani v případě, že jste s klientem. V momentě, kdy jsou uvnitř, mohou zahájit prohlídku.

Pokud mají povolení:

 • Máte právo se dotázat, z jakého důvodu prohledávají vaše pracoviště a pod jaký zákon tento důvod spadá. Pokud takový dotaz nevznesete, je možné, že vám to sami nesdělí.

Pokud se vás budou ptát na otázky ohledně vaší práce nebo vás požádají, abyste s nimi šli na stanici k výslechu:

 • zeptejte se, jestli jste zatčeni a za co. Pokud nejste zatčeni, na otázky, které vám položí na stanici, odpovídatnemusíte. (Pokud jste ale občanem země, která není součástí Evropského hospodářského prostoru, a Garda vás požádá o předložení pasu nebo povolení k pobytu, musíte jim vyhovět.)
 • Sdělte jim, že bez právního zástupce nebude odpovídat na žádné otázky. Pokud vám odpoví, že si chtějí jen popovídat a že se nemáte čeho obávat, vysvětlete jim, že jste v minulosti měli problémy a že chcete postupovat řádně.

Někdy si Garda domluví schůzku jen na oko a přijde v civilním oblečení:

 • V momentě, kdy odhalíte, že jsou to členové Gardy a že nemají povolení, máte právo je požádat, aby odešli. Pokud udělíte informovaný souhlas (například když odhalíte, že jsou to členové Gardy a vy je ihned nepožádáte, aby odešli), mohou proti vám použít důkazy, ke kterým přijdou v rámci prohlídky v utajení bez povolení. Zákon jasně nestanovuje, jaké důkazy mohou a nemohou být použity a každý případ se posuzuje individuálně.

Zatčení

Pokud pracujete s další osobou/osobami, nebo další pracovníci využívají stejné prostory, ale v jiný čas:

 • Hrozí vám zatčení za provozování nevěstince. V zákoně to ale není nijak specifikováno, proto byste měli mít při jednání s Gardou k dispozici právního zástupce. Nemusíte přiznat vinu.

Aby vás mohli zatknout:

 • Garda musí mít důvodné podezření, že jste porušili zákon. Máte právo na to, aby vám bylo jasně řečeno, že jste zatčeni a důvod.

Pokud vás zatknou:

 • Požádejte o tlumočníka v případě, že angličtina není váš rodný jazyk. I v případě, že mluvíte anglicky dobře, vždy požádejte o tlumočníka. Je důležité, abyste všemu rozuměli.
 • Požádejte o zavolání právnímu zástupci. Neměli byste odpovídat na žádné otázky, aniž byste vše prodiskutovali v soukromí se svým právním zástupcem. JEDINÉ OTÁZKY, NA KTERÉ MUSÍTE ODPOVĚDĚT, JSOU: VAŠE JMÉNO a VAŠE ADRESA. Mnoho právních firem poskytuje své služby nepřetržitě. Když pracujete, vždy u sebe noste číslo na právního zástupce.
 • Máte právo na přítomnost právního zástupce u výslechu, například když vás vyslýchá Garda na stanici.
 • Pokud vám Garda zabaví nějaké věci jako důkaz (například telefon nebo počítač), požádejte o podepsaný seznam zabavených věcí.

Pokud zatknou vašeho klienta:

 • Nemusíte v přítomnosti Gardy vypovídat.

Práce v hotelu

Zákon týkající se poskytování sexuálních služeb v hotelu není jednoznačný:

 • Může to být považováno za „provozování nevěstince“ v případě, že v jedné místnosti pracuje více osob.

Pokud vás zaměstnanci hotelu požádají, abyste odešli:

 • Máte právo vědět důvod.
 • Pokud vás zaměstnanci hotelu obviní z poskytování eskortních služeb a budou vyhrožovat, že zavolají Gardu, máte právo se dotázat, jestli mají důkaz a/nebo souhlasit s tím, že odejdete, pokud vám vrátí peníze za pronájem pokoje.

Pokud Garda dorazí do vašeho hotelového pokoje:

 • Řiďte se stejnými radami jako při práci v bytě nebo domě.

Práce na veřejném místě

Garda může prohledat vaše auto pouze v případě, že má podezření na výskyt drog nebo kradeného majetku, které byste mohli v autě ukrývat. Řiďte se stejnými radami, jako je popsáno výše.

SWAI (Aliance sexuálních pracovníků v Irsku) 085 824 9305

Upozornění: Tento dokument byl vytvořen Aliancí sexuálních pracovníků v Irsku a slouží pouze pro informativní účely, bez záruky přesnosti a použitelnosti na konkrétní sled událostí. Není zamýšlen a neměl by být ani chápán jako právní poradenství. Informace se mohou časem změnit a mohou být zastaralé. Aliance sexuálních pracovníků v Irsku se vzdává veškeré právní odpovědnosti za obsah nebo správnost informací obsažených v tomto dokumentu.