Garda veřejný ochránce práv šetří stížnosti týkající se členů Gardaí nebo policie. Můžete přetáhnout do své kanceláře nebo je kontaktovat telefonicky nebo e-mailem stížnost.

Adresa:
150 horní Abbey Street,
Dublin 1, D01 FT73
Telefon: 1890 600 800
E-mail [email protected]